¿Ha abandonado Voyager1 el sistema solar?

https://tved-prod.adobecqms.net/http://i.muyinteresante.com.mx/dam/espacio/13/03/voyager-sale-del-sistema-solar-1080x608.jpg.imgo.jpg