Historia

El premio Nobel de Medicina 2015 es para?

https://tved-prod.adobecqms.net/http://i.muyinteresante.com.mx/dam/historia/15/10/nobel-medicina-2015.png/jcr:content/renditions/original