Historia

Hoy Einstein ya había muerto

https://dam.tbg.com.mx/http://i.muyinteresante.com.mx/dam/historia/11/04/einstein-610x250.jpg.imgo.jpg